دیجیبول – بولتن دیجیتال فناوریشرایط بازنشر مطالب | دیجیبول - بولتن دیجیتال فناوری

دیجیبول جزو وب سایت هایی است که به تلاش نویسندگان وب سایت های دیگر احترام می گذارد و در صورت استفاده از مطالب سایر سایت های ایرانی و یا خارجی نسبت به درج منبع اهمیت خاصی قائل است. به همین دلیل استفاده و بازنشر مطالب دیجیبول توسط رسانه های دیگر نیز از جمله رسانه های اینترنتی مستلزم درج منبع می باشد. از این که به تلاش سایرین احترام می گذارید متشکریم.

با تشکر از همراهی شما

digibul.com