قیمت خودرو در بازار (۲۶ فروردین ۹۸)

قیمت خودروهای سایپا

نام خودرو قیمت خودرو در بازار قیمت خودرو در کارخانه
 سایپا ۱۱۱ (سفید) ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۱۰۰,۰۰۰

  سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)

۵۰,۵۰۰,۰۰۰

به زودی

سایپا ۱۳۱ (سفید) ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۷۲۵,۰۰۰
  سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) ۴۶,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

 سایپا ۱۳۲ (سفید) ۴۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۴,۲۰۰,۰۰۰

  سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) ۴۸,۹۰۰,۰۰۰

به زودی

سایپا ۱۵۱ ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰
  تیبا (رنگ سفید) ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۴۲۵,۰۰۰

  تیبا (تنوع رنگ)

۵۳,۵۰۰,۰۰۰

به زودی

  تیبا دوگانه‌سوز (سفید)

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۴۴,۱۷۵,۰۰۰

  تیبا دوگانه‌سوز (تنوع رنگ)

۵۶,۵۰۰,۰۰۰ به زودی

  تیبا ۲ – رینگ فولادی (سفید)

۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۲۷۵,۰۰۰

  تیبا ۲ – رینگ فولادی (تنوع رنگ)

۵۵,۹۰۰,۰۰۰ به زودی

  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (سفید)

۵۶,۲۰۰,۰۰۰

به زودی

  تیبا ۲ – رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ)

۵۶,۷۰۰,۰۰۰ توقف فروش

  ساینا (رینگ فولادی)

۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴,۱۷۵,۰۰۰

  ساینا (رینگ آلمومینیومی)

۵۹,۵۰۰,۰۰۰ توقف فروش

  ساینا اتوماتیک

۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۵۵,۰۰۰

  کوییک اتوماتیک

۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۹۰۰,۰۰۰

  وانت زامیاد ۲۴ گازسوز (ساده)

۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵,۹۰۰,۰۰۰

  وانت زامیاد ۲۴ گازسوز (آپشنال)

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۶۲,۲۰۰,۰۰۰

  آریو (اتوماتیک)

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۱۲۵,۰۰۰

  چانگان CS35

۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰

  کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای (آپشنال)

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰

  کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک (آپشنال)

۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
  سیتروئن C3

۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰

 

قیمت خودروهای ایران‌خودرو

قیمت خودروهای ایران خودرو

نام خودرو قیمت خودرو در بازار قیمت خودرو در کارخانه
وانت آریسان ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۴۲,۷۰۰,۰۰۰
سمند LX ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۳,۵۹۷,۰۰۰
  سمند EF7 ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۶۴۰,۰۰۰
سمند EF7  دوگانه سوز – کد ۱۰ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۸,۰۰۰
  سمند EF7  دوگانه سوز – کد ۱۶ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۶۰۳,۰۰۰
  سمند سورن ELX ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
  سمند سورن ELX جدید توربو ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
  دنا ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۲ ایربگ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ۴ ایربگ
  دنا پلاس توربو ۲ ایربگ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰
دنا پلاس توربو ۴ ایربگ
  پژو GLX 405 ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۸۲۹,۰۰۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴۵,۱۷۰,۰۰۰
  پژو SLX 405 ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۶۳۸,۰۰۰
  پژو پارس  کد ۲۹ ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس  کد ۳۲ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۷۵۷,۰۰۰
  پژو پارس  دوگانه سوز کد ۱۶ ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴,۹۱۴,۰۰۰
  پژو پارس LX  کد ۱۳ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ هوقف فروش
  پژو پارس LX  کد ۱۵ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ هوقف فروش
 پژو پارس LX  کد ۱۶ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۱۸۰,۰۰۰
 پژو پارس LX  کد ۱۷ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷  دنده‌ای ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷  اتوماتیک ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو ۲۰۶  تیپ ۲ ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۱۷۴,۰۰۰
  پژو ۲۰۶  تیپ ۵ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۵۲۶,۰۰۰
  پژو ۲۰۶ صندوقدار ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۶۳,۰۰۰
  پژو ۲۰۰۸ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰
  پژو ۳۰۱ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
  پژو ۵۰۸ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
  رانا LX ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۳۶۰,۰۰۰
  دانگ فنگ H30 Cross ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر پیکاپ ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰,۰۰۰
  رنو تندر E2 ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
  رنو تندر پلاس دنده‌ای ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
  رنو تندر پلاس اتوماتیک ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
  رنو کپچر ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
  سوزوکی ویتارا اتومات – کلاس ۱۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۵ توربو ( S5 ) ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
  هایما اس ۷ توربو ( S7 ) ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
  وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
بیشتر بخوانید  هر چیزی که باید از پرداخت الکترونیکی عوارض در سال 98 باید بدانید
بیشتر بخوانید  معرفی کانسپت Piech Mark Zero با تکنولوژی پیشرفته باتری

 

قیمت خودروهای پارس خودرو

نام خودرو قیمت خودرو در بازار قیمت خودرو در کارخانه
برلیانس H220 دنده‌ای ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۲۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۶ ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰,۰۰۰
 برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای ۱٫۶ ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک
  برلیانس H320 دنده‌ای ۱٫۵
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا
  برلیانس H320 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۵ + مولتی مدیا
  برلیانس H330 اتوماتیک ۱٫۶ + مولتی‌مدیا
  برلیانس کراس (C3) اتوماتیک ۱٫۶
  رنو تندر ۹۰ ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
  رنو پارس تندر ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴,۲۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو – دنده‌ای ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو – اتوماتیک ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – دنده‌ای ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی – اتوماتیک ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰

 

قیمت خودروهای کرمان خودرو

نام خودرو قیمت خودرو در بازار قیمت خودرو در کارخانه
  لیفان X50 – اتوماتیک ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ در راه بازار
  لیفان X60 – اتوماتیک ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
  لیفان ۸۲۰ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ در راه بازار
  جک J4 اتوماتیک ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ در راه بازار
  جک S3 اتوماتیک ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 اتوماتیک ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۵,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای I20 ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
  هیوندای اکسنت ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
  هیوندای النترا ۲۰۱۸ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۴,۵۰۰,۰۰۰
  هیوندای سوناتا LF ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف عرضه
  هیوندای توسان TL ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف عرضه
  هیوندای سانتافه DM ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف عرضه
  هیوندای آزرا ۲۰۱۸ ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰
بیشتر بخوانید  مدیر مالی سایپا: آخرین فروش نقدی پراید در سایپا مربوط به ۴ ماه پیش است، افزایش قیمتی نداشته ایم

 

قیمت خودروهای مدیران خودرو

نام خودرو قیمت خودرو در بازار قیمت خودرو در کارخانه
MVM 110 S / اسپورت لاکچری
MVM 315 هاچ‌بک ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۳۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 – دنده ای ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۲۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 – دنده ای (اسپورت) EX ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 – اتوماتیک ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۹۰۰,۰۰۰
ام وی ام X22 – اتوماتیک (اسپورت) EX ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰
ام وی ام X33 S ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰
چری آریزو ۵ (دنده‌ای) ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰
چری آریزو ۵ (Turbo) ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) ۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰
چری تیگو ۷ (Excellent) ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت خودروهای بهمن موتور

نام خودرو قیمت خودرو در بازار قیمت خودرو در کارخانه
مزدا ۳ تیپ ۴ ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
  بسترن B30 ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H2 ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت خودروهای کارمانیا

نام خودرو قیمت خودرو در بازار قیمت خودرو در کارخانه
بی‌ وای دی F3 – دنده‌ای ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۷۰۰,۰۰۰
بی‌ وای دی S6 ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰
بی‌ وای دی S7 _ _

 

 

منبع

فیسبوک توییتر گوگل + لینکداین تلگرام واتس اپ کلوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *